@ info@kidsmixz.nl    T 06 394 614 14
KidsmixZ verzorgt de tussenschoolse opvang binnen de muren van 3 openbare en 1 christelijke basisonderwijs in Hardinxveld Giessendam. Het gaat om De Driemaster Pietersweer, De Driemaster Tonneband, De Merwedeschool en de CS Rehobothschool.
KidsmixZ TSO

Heeft uw kind moeite met Rekenen of Taal op de Basisschool of juist Wiskunde, Rekenen of Nederlands op het Voortgezet Onderwijs?
Heeft uw kind 1 op 1 aandacht nodig voor de uitleg van breuken, erbij/eraf sommen, tafels of juist met Spelling of Begrijpend lezen?

Al vele jaren verzorg ik met mijn bedrijf KidsmixZ bijles aan kinderen van verschillende leeftijden van groep 3 van de basisschool tot en met examenklas VMBO. Ik ben in bezit van een volledige lesbevoegdheid van 0-16 jaar.

Ik gebruik diverse leermaterialen om de kinderen te helpen met woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde Bijvoorbeeld Startrekenen 1F/2F en Route 2 voor het VMBO En Rekensprint, Aandacht voor Rekenen, Nieuwsflits, Goed begrepen, Woordenschat voor het basisonderwijs. Volledig aangepast aan het nivo van uw kind.

Bijles geef ik per 30/45 of 60 minuten. Afhankelijk van de hulpvraag. De bijles geef ik na schooltijd, begin van de avond en op zaterdagochtend.

Voor meer informatie kunt u bellen naar KidsmixZ 06-39461414 of info@kidsmixz.nl